Komplexní rozvoj oddílů a florbalu

Program podpory

Sezona 2024/2025

Výkonný výbor na svém květnovém jednání schválil do PP3 2024/2025 60 oddílů a na svém červnovém jednání schválil Znění 2. kola programu pro sezónu 2024/2025 (PDF). Uzávěrka přihlášek do 2. kola PP3 je v neděli 23. června 2024. Detailní informace k přihláškám včetně příloh naleznete na kartě Programy.


Sezona 2023/2024

Program je zaměřen na podporu budování pozice florbalu v ČR ve spolupráci a za pomoci oddílů, rozvoje celého českého florbalu ve čtyřech hlavních pilířích rozvoje (velikost, spolupráce, vizibilita a popularita), vzdělávání oddílů, jejich propojování a vzájemné sdílení know-how, vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (manažerů/sekretářů oddílů a šéftrenérů/sportovních manažerů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů a přípravy talentované mládeže a odborného růstu trenérů v oddílech. Dalším cílem je prostřednictvím rozvoje celého českého florbalu zajistit dlouhodobě zdroje na vzdělávání oddílů – viz také článek.

Na základě rozhodnutí z VV ČF bylo schváleno do PP3 – Komplexní rozvoj oddílů a florbalu pro sezónu 2023/2024 celkem 71 oddílů. Z toho nově přihlášeným oddílem je Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou.

V rámci PP3 – Komplexní rozvoj oddílů a florbalu 2023/2024 existují dvě formy programu.

Kontaktní osoba a konzultace:

Jan Koten, e-mail: koten@ceskyflorbal.cz, tel.: +420 777 002 102.