Logo FLORBAL PRO VŠECHNY

FLORBAL PRO VŠECHNY

Florbal pro hráče a hráčky, pro fanoušky a fanynky i pro přírodu

Více informací

Získaného materiálu:

50 kg

sesbíraných prasklých míčků a čepelí do REkošů

Ušetřené vody:

39 876 l

jeden recyklovaný telefon s Remobil ušetří použití 36,8 litru vody

Vyrobených medailí:

2 374 ks

využitých především pro potřeby letní série Street Floorball League

Pro Haimu a nadaci ČOV:

116 030 Kč

příspěvky za znovupoužitelné kelímky v Haimaboxu a recyklované mobily s Remobil

Náš cíl

Český florbal chce uchopit téma udržitelnosti nejen jako globální trend, ale především jako správnou věc pro budoucnost a hodnotu, kterou chce do florbalu postupně začlenit. Chce tak inspirovat nejen své členy, ale být vzorem i pro další sporty.

Pečujeme o rozvoj florbalu u nás, pracujeme na vytváření rovných podmínek a skrze oddíly se spolupodílíme na vedení mládeže ke zdravému životnímu stylu. Florbal je druhým největším kolektivním sportem v České republice a naším cílem je nadále zvyšovat sportovní kvalitu a základnu s udržením hlavních hodnot - fěrovost, flexibilita, vlastní cesta a také právě snaha o směřování k udržitelnějšímu způsobu fungování.