Řízení Českého florbalu

Členové

hejtman výkonného výboru
Marek KALANIN
hejtman výkonného výboru
Jan KOVÁŘ
člen výkonného výboru
Petr NEUMAIER
člen výkonného výboru
František ZÁLESKÝ
člen výkonného výboru
Jan ŠIMON
člen výkonného výboru
Vladimír ŠTOREK