Do programů podpory pro sezonu 2024/25 se mohou přihlásit i nové oddíly

Míčky (ilustrační foto) | foto: Lubomír Skála/Český florbal

Výkonný výbor Českého florbalu (VV) schválil vypsání programu podpory pro nadcházející ročník. Přihlásit se do něj mohou skrze Florbalový informační systém (FIS) také nové oddíly, které doposud nebyly v komplexním programu podpory číslo 3 (PP3) zahrnuty. Jedním ze stěžejních témat je rozvoj ženské složky.


I v rámci nového programu jsou zachovány veškeré formy vzdělávání oddílů a nechybí ani podpora pro nováčky v plné výši. Od této sezony prošel program podpory úpravou. Nově klade větší důraz na rozvoj oddílů v oblasti budování jeho vlastní pozice v rámci území obce s rozšířenou působností, obvodů Prahy, města či obce.

Od ročníku 2024/25 vzroste ještě větší tlak na podporu kvantitativního rozvoje v oblasti ženské složky. Důraz bude kladen nejen na rozšíření počtu aktivních florbalistek napříč věkovými kategoriemi, ale také na růst žen v pozicích rozhodčích, trenérek či oddílových funkcionářek.

"Za první rok fungování nového formátu můžeme hledat ve velké míře hlavně pozitiva. O různé formy vzdělávání roste zájem a těší nás, že se předané informace pomalu projevují i v praxi. Kromě kontinuálního rozšiřování florbalu a budování jeho pevné pozice v rámci sportovních struktur napříč Českou republikou a v regionech je našim cílem rozvoj ženské složky. I s ohledem na to, že nás v příštím roce čeká světový šampionát žen, tak chceme využít potenciálu, který mistrovství světa skýtá, k tomu, abychom posílili pozici žen ve florbale", říká Petr Musil viceprezident Českého florbalu.

Hlavním cílem PP3 je budování pozice florbalu v Česku a jeho rozvoj v základních pilířích, kterými jsou velikost, spolupráce, vizibilita a popularita. Program podpory pomáhá oddílům v růstu, k vytváření a následnému udržení pracovních pozic, díky čemuž se zvyšuje personální zainteresovanost v oddílech a následně všichni tito lidé žijící florbalem, pomáhají zvyšovat celospolečenský význam florbalu v Česku. Nedílnou součástí je také vzdělávání klubů spojené se vzájemným sdílením know how a v neposlední řadě je potřeba zmínit přínos tohoto programu podpory v přípravě a rozvoji talentované mládeže, s čímž je spojený především odborný růst trenérů. Veškeré informace ohledně programů podpory PP3 najdete na této podstránce.

Sezona 2024/25

Největší finanční objem půjde do části podpory, kde vyhodnocujeme přínos oddílů na budování pozice florbalu a do vzdělávání. Přímá podpora oddílům, která je v rámci formy "PP3 sport a organizace", zůstane zachována a bude zrušena pouze oddílům hlásícím se do formy "PP3 organizace". Jak bylo několikrát uvedeno výše a dlouhodobě avizováno, bude důležité, aby oddíl přihlásil minimálně jedno ženské družstvo do soutěží ČF. Celý systém je postaven na schopnosti posuzovat rozvoj na jasně definované části území (ORP), na které je územně rozděleno Česko. Cílem je mít postupně zvyšující se trend růstu aktivně sportujících žen a dívek na jednotlivém ORP, který se bude přepočítávat pro potřeby porovnávání na 10 tis. obyvatel. Takto bude velmi dobře viditelné, které oblasti ČR potřebují pracovat lépe a rychleji. Dále je potřeba upozornit, že od oddílu, který má být na seznamu podporovaných, bude vyžadováno mimo jiné, aby měl splněny povinnosti týkající se rozhodčích.

Nahrávám

Vyhledávání

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se