Disciplinární komise zastavila řízení s Danielem Ludvíkem

Příprava na buly. Ilustrační foto | foto: Martin Flousek/Český florbal

AKTUALIZACE | Disciplinární komise Českého florbalu (DK) se bude zabývala podnětem, který podal celek Karlových Varů proti hráči Black Angels Danielovi Ludvíkovi, který se stal v utkání, jež se odehrálo v 21. kole. Po projednání celé záležitosti rozhodla o zastavení řízení.


Ve středu 31. 1. 2024 se od 16:00 uskutečnilo jednání Disciplinární komise, na kterém byl projednán Podnět k DK podaný proti hráči Danielu Ludvíkovi za zásah ramenem do hlavy protihráče v utkání Livesport Superligy 8XM1-A142 FB Hurrican Karlovy Vary - BLACK ANGELS (hosté zvítězili 9:4, pozn. red.), kdy v podnětu je zejména uvedeno: "Tento zákrok se stal v čase 44:35, kdy došlo k zásahu ramenem hráče BA č. 26 Daniela Ludvíka do hlavy našeho hráče č. 86 Jiřího Šťovíčka. Důsledkem tohoto zákroku je zranění našeho hráče a šestitýdenní absence."

Celé znění odůvodnění

DK po prostudování písemných vyjádření rozhodčích, delegáta, hráčů Daniela Ludvíka, Jiřího Šťovíčka, trenérů Tomáše Janečka a Miroslava Závory, vyslechnutí trenéra Petra Pajera a zhlédnutí dodaného videozáznamu z utkání dospěla k následujícímu. V páté minutě třetí třetiny výše specifikovaného utkání mezi družstvy FB Hurrican Karlovy Vary a BLACK ANGELS založil Jiří Šťovíček útočnou akci družstva Karlových Varů dlouhou nahrávkou podél mantinelu svému spoluhráči a nabíhal si na střed hřiště, kam mu jeho spoluhráč přihrávku vrátil. Na probíhající herní situaci reagoval bránící hráč BLACK ANGELS Daniel Ludvík svým pohybem, když se začal přesouvat od mantinelu do středu hřiště, nejdříve ve snaze zabránit svým pohybem možné přihrávce na nabíhajícího hráče Karlových Varů. Ve chvíli, kdy Jiří Šťovíček přijal zpětnou přihrávku a chystal se v plynulém běhu směrem k bráně vystřelit, zastavil Daniel Ludvík svůj pohyb ve snaze střelu zblokovat, což se mu podařilo jeho florbalkou. Bránící Daniel Ludvík se v inkriminovaný okamžik dostal na střed hřiště, přičemž Jiří Šťovíček po převzetí přihrávky od spoluhráče stojícího u mantinelu, pokračoval v běhu středem hřiště s úmyslem vystřelit na bránu soupeře. Daniel Ludvík se při pokusu o zablokování střely Jiřího Šťovíčka otočil bokem proti přibíhajícímu Jiřímu Šťovíčkovi. Po zablokování střely zasáhl Daniel Ludvík běžícího Jiřího Šťovíčka svým ramenem do hlavy a srazil ho na zem. Rozhodčí střet hráčů neposoudili jako přestupek, Jiří Šťovíček se zvedl, odběhl na střídačku a hra pokračovala.

DK se tímto zákrokem zabývala na základě podnětu podaným oddílem Karlových Varů, který podnět na prověření zákroku podal poté, kdy vyšetření v nemocnici odhalilo u Jiřího Šťovíčka frakturu čelisti.

V tomto případě celý souboj vyplynul z přirozené herní situace, kdy Jiří Šťovíček nabíhal během útočné akce středem hřiště a na tuto útočnou akci reagoval bránící Daniel Ludvík svým pohybem do středu hřiště, kde zároveň bránil prostor pro možnou přihrávku na hráče Karlových Varů a zároveň nejkratší možnou cestu Jiřího Šťovíčka k bráně.

V době, kdy Jiří Šťovíček přijal přihrávku už byl Daniel Ludvík v pozici na ose hřiště a Jiří Šťovíček k němu s míčem běžel mírně ze strany směřujíc na střed hřiště do nejvýhodnější pozice pro zakončení. Daniel Ludvík v ten moment chtěl zablokovat možnou střelu svého soupeře. Jak je z videozáznamu patrné, tak svou florbalku nastavil proti nejpravděpodobnějšímu zakončení z forhendu Jiřího Šťovíčka. K zablokování střely nakonec skutečně došlo a střelecký pokus Jiřího Šťovíčka skončil na florbalce Daniela Ludvíka. <br> <br>

Současně s nastavením florbalky proti střele se Daniel Ludvík otočil bokem proti přibíhajícímu Jiřímu Šťovíčkovi. Při následném střetu obou hráčů pak došlo k zásahu ramenem do hlavy Jiřího Šťovíčka. Z pohledu DK byl v tomto případě Daniel Ludvík v pozici na ose hřiště již v době přijetí přihrávky Jiřím Šťovíčkem a z tohoto místa neudělal žádný pohyb ve směru běhu Jiřího Šťovíčka, který by nebyl v souladu s pravidly florbalu. Tento fakt považuje DK za velmi důležitý, protože Daniel Ludvík nezměnil v tomto případě na poslední chvíli svůj pohyb tak, aby zasáhl Jiřího Šťovíčka, již se v daném prostoru nacházel a pouze reagoval na vývoj herní situace tím, že se pokusil zablokovat střelu, kterou Jiří Šťovíček svým pohybem avizoval a ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že dojde ke střetu obou hráčů, neboť Jiří Šťovíček při svém pokusu o střelu běžel vysokou rychlostí proti bránícímu Danielu Ludvíkovi, pak Daniel Ludvík pouze zpevnil svůj postoj, nijak nevytrčil žádnou ze svých končetin, nebo neudělal aktivní pohyb ramenem proti hlavě Jiřího Šťovíčka, nýbrž pouze zpevnil svůj postoj a pokusil se v poslední chvíli otočit zády tak, aby střet s Jiřím Šťovíčkem ustál. DK proto došla závěru, že Daniel Ludvík se v rámci místa, kde stál, natočil ramenem proti přibíhajícímu soupeři a zpevnil své tělo, protože věděl, že při blokování střely dojde ke kontaktu se soupeřem, avšak nebylo jeho primárním úmyslem fyzicky konfrontovat soupeře, nýbrž zablokovat střelu soupeře. DK se v tomto svém názoru shoduje s vyjádřeními rozhodčích i delegáta přítomného utkání.

Z výpovědi Jiřího Šťovíčka je patrné, že po přijetí přihrávky nevěděl o postavení Daniela Ludvíka na ose hřiště, proto v době kontaktu žádný střet neočekával. Toto je patrné i z doloženého videozáznamu. Z pohledu DK je však v tomto případě klíčové, že Daniel Ludvík stojí na místě následného kontaktu včas dopředu a nedělá žádný neočekávaný pohyb na poslední chvíli ve směru běhu Jiřího Šťovíčka. Daniel Ludvík se v tomto případě snaží přirozeně zablokovat střelu soupeře, aby jeho družstvo neobdrželo branku a zároveň zpevní své tělo, protože vidí, že ke střetu s Jiřím Šťovíčkem dojde.

DK si plně uvědomuje, že zásah ramenem do obličeje způsobil Jiřímu Šťovíčkovi vážné zranění v obličeji. DK dlouhodobě ve svých rozhodnutích při řešení disciplinárních provinění upozorňuje na možné nebezpečí zákroků s vysokou intenzitou a svou činností se snaží prevenovat možná zranění plynoucí z úmyslných střetů. V tomto případě ke zranění, bohužel, skutečně došlo. Nicméně, DK v tomto případě neshledala v jednání Daniela Ludvíka jakýkoliv záměr atakovat Jiřího Šťovíčka mimo rámec pravidel florbalu. Srážku, ke které mezi Jiřím Šťovíčkem a Danielem Ludvíkem došlo považuje DK za velmi nešťastnou, zejména s ohledem na fakt, že střet očekával pouze Daniel Ludvík. Přičemž právě fakt, že pouze Daniel Ludvík byl ve zpevněném postoji způsobil větší intenzitu nárazu Jiřího Šťovíčka a způsobil mu zranění. DK však neshledala v jednání Daniela Ludvíka úmysl fyzicky konfrontovat Jiřího Šťovíčka mimo meze stanové pravidly florbalu, stejně tak, s ohledem na výše uvedené, neshledala DK v jednání Daniela Ludvíka úmysl zranit nebo zákeřně udeřit Jiřího Šťovíčka svým ramenem do oblasti hlavy, kdy celá situace, dle názoru DK, nastala zejména kvůli nevědomosti Jiřího Šťovíčka o postavení svého protihráče.

Po samotném zákroku se pokračovalo ve hře a z výpovědí rozhodčích je patrné, že situaci na hřišti viděli, ale nevyhodnotili ji jako přestupek proti florbalovým pravidlům. Přímo po utkání pak samotný souboj nebyl mezi družstvy řešen. Z doložených výpovědí je patrné, že druhý den po utkání byl oddíl BLACK ANGELS informován hráčem Karlových Varů o zranění Jiřího Šťovíčka. Daniel Ludvík se telefonicky spojil s Jiřím Šťovíčkem a vyjádřil lítost nad zraněním, které z jejich střetu pro Jiřího Šťovíčka vyplynulo.

DK, s ohledem na výše zmíněné, nepovažuje jednání Daniela Ludvíka za disciplinární provinění, které by mělo být trestáno v rámci disciplinárního řízení. Z výše uvedených důvodů rozhodla DK v souladu s čl. 4 bodem 4.7. odst. a) DŘ o zastavení disciplinárního řízení s Danielem Ludvíkem.

Nahrávám

Vyhledávání

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se